Software analist

Alternatieve namen

Analist informaticabeheer · Analist ICT · Ingenieur-analist informatica · Informaticus-analist · Toepassingsanalist ยท Ingenieur-analist-programmeur Functioneel analist informatica Analist informaticanetwerk Ontwerpanalist informatica Analist telematica Analist cybersecurity Kennisanalist informatica Ontwikkelingsanalist Information systems analyst Systeemanalist Applicatie analist Applicatie-ingenieur

Gelijkaardige beroepen

Systeembeheerder Netwerkbeheerder Business analist Technicus PC- en kantoormateriaal Verantwoordelijke ICT Netwerk engineer telecom Integratie expert ICT Analist communicatie- en informatiesystemen defensie-veiligheid Support medewerker ICT ICT architect Data engineer Software ontwikkelaar Software tester ICT security specialist Game-ontwikkelaar

Aanverwante sectoren

Dit beroep is transversaal en komt voor in de meeste sectoren. Naar de lijst met alle sectoren

In het kort

Je analyseert de noden en de verwachtingen van de gebruiker. Je bepaalt welke eisen prioritair zijn en bepaalt de software- of systeemvereisten. Je bent de tussenpersoon tussen business en ICT.

Competenties

Essentiële competenties

Bedrijfsprocessen analyseren
Gedragsindicatoren
 • Zoekt verbeterpunten
 • Brengt primaire, besturende en ondersteunende processen in kaart
 • Stelt processchema’s op voor de deelprocessen
 • Beschrijft de procesarchitectuur van de onderneming
 • Analyseert de afstemming tussen de procesketens en de concrete organisatie van het werk
Kennis
 • Analysemethodes
 • Tools voor bedrijfsprocesmodellering
Functionele oplossingen bepalen
Gedragsindicatoren
 • Stemt het voorstel van informatiemodel af op de bedrijfsdoelstellingen
 • Vertaalt het informatiemodel naar een functioneel ontwerp
 • Onderzoekt welke wijzigingen en aanvullingen aan de informatica- en telecomsystemen prioritair zijn
 • Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (hergebruik van componenten van bestaande applicaties vs nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en budgettair standpunt
 • Beschrijft de beperkingen die gelden (maximaal aantal gebruikers, maximaal aantal transacties, …)
Kennis
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Informaticamodellering
De performantie van een informatiesysteem analyseren
Gedragsindicatoren
 • Verzamelt, analyseert en documenteert feedback van gebruikers
Kennis
 • Beveiligingsregels voor informatica en telecom
 • Eigenschappen van interfaceprogramma's (middleware)
 • Kwaliteitsnormen
Technische oplossingen uitwerken
Kennis
 • Computer accessibility
 • Integratieprincipes van hardware en software
 • Informaticamodellering
 • Standaarden voor IT service management (COBIT, ITIL, ...)
Technische specificaties opstellen
Gedragsindicatoren
 • Vertaalt het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp
 • Overlegt met technici
 • Houdt rekening met de beperkingen die gelden (maximaal aantal gebruikers, maximaal aantal transacties, …)
Kennis
 • Computer accessibility
 • Applicatiearchitectuur
 • Architectuur van informatiesystemen
 • DevOps

Specifieke competenties

Verwachtingsmodellen opstellen
Gedragsindicatoren
 • Maakt voorspellingen op basis van gelabelde en historische data
Kennis
 • Programmeertalen
 • Statistische modellen
 • Tools voor Business Intelligence
Concept of script vertalen naar een visuele voorstelling
Gedragsindicatoren
 • Stelt gericht vragen over de verwachtingen van de klant
 • Leeft zich in het werkveld van de klant in
 • Vertrekt vanuit bestaande projecten en systemen van de klant
Kennis
 • Communicatietechnieken
 • Tekentechnieken
 • Technieken voor storytelling en verhalende communicatie
Aanpassingen aan een informatiesysteem bepalen
Kennis
 • Algemene boekhouding
 • Financiën
 • Marketing
 • Personeelsbeheer
 • Computer accessibility
 • Informatica- en telecomnetwerken
 • Industriële en technische software
 • Productiemanagement
 • Internettechnologie
 • Logistieke software
 • Aankoopprocessen en -procedures
 • Beheer van klantenrelaties
 • Outsourcing van informatiesystemen
 • Netwerkarchitectuur
De functionele architectuur van een systeem definiëren
Gedragsindicatoren
 • Houdt rekening met de bestaande of gewenste business architectuur
 • Demonstreert verbeteringen in functionaliteit, performantie, veiligheid, … bij het aanpassen van de architectuur van het informatiesysteem
 • Documenteert de architectuur van het informatiesysteem
Kennis
 • Applicatiearchitectuur
 • Webarchitectuur
 • VMWare (virtuele architectuur)
 • Architectuur van multimedianetwerken en internet
 • Architectuur van informatiesystemen
 • Netwerkarchitectuur
De structuur van een databank analyseren

Er is momenteel geen extra informatie beschikbaar voor deze competentie.

Soft skills

Analyseren
Ontleden van een probleem en aanvullende informatie zoeken.
Zorgvuldigheid
Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
Coachen
Anderen stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vacatures

Opleidingen

Ontdek de specifieke en de transversale opleidingen van dit beroep.

Kerncijfers

Van januari 2022 t.e.m. december 2023, ontving Actiris 1.858 vacatures voor het beroep "Software analist" (exclusief partneraanbiedingen).

Taalvereisten

82 %
vereist kennis van
minstens Engels

Type contract

44 %
biedt een
contract van onbepaalde duur

Werktijden

51 %
is
deeltijds
Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

Organisaties

Als je meer wilt weten over het beroep en zijn specifieke kenmerken, kunnen de onderstaande links nuttig zijn.