Overslaan naar hoofdinhoud

Over Panorama

Beroepenpanorama is een zoeksite waar je informatie kan vinden over de beroepen en sectoren in het Brussels Gewest. Ben je op zoek naar een job of een opleiding? Wil je statistieken of informatie raadplegen over de beroepen die rekruteren, de jobkansen, de gereglementeerde beroepen enz.? Je vindt het allemaal op deze site.

De website Beroepenpanorama, het vroegere IAM-B, is een van de prioriteiten die de Brusselse regering nastreeft in het kader van het nationaal plan voor herstel en veerkracht. De site kadert in de component "Opleiding en arbeidsmarkt" en het project "Herstelstrategie voor de arbeidsmarkt" (fiche I-5.05) van as 5 "Economie van de toekomst en productiviteit". Het is de bedoeling van het herstelplan om de activering van werkzoekenden en werkenden in Brussel te ondersteunen door een informatie- en oriënteringstool beschikbaar te maken die bijdraagt aan de omscholing of heroriëntering van werkzoekenden naar beroepen waarvoor er een tekort is.

De website bevat tal van informatie over de beroepen en de sectoren in het Brussels Gewest en ook verwijzingen naar gespecialiseerde externe websites om je een zo volledig mogelijke oplossing aan te bieden.

Wat kan je terugvinden op de site?  

 • Een beschrijving van elk beroep en elke sector
 • Een lijst met de vereiste competenties om een beroep uit te oefenen
 • De beschikbare opleidingen voor een beroep
 • De actuele vacatures voor een beroep of een sector 
 • De beroepen die tot een gegeven sector behoren en de sectoren die aan een beroep zijn gekoppeld
 • De kerngegevens in verband met een beroep of een sector (rijbewijs, opleidingsniveau, werkomstandigheden, profiel van de werknemers enz.)
 • De mogelijkheid om de beroepenlijst te filteren op basis van nieuwe variabelen zoals de beroepen die rekruteren, het kwalificatieniveau enz.
 • De mogelijkheid om de sectorenlijst alfabetisch of volgens het tewerkstellingsvolume te rangschikken, of om de lijst te filteren op basis van een trefwoord
 • Informatie over de beroepen die rekruteren en de gereglementeerde beroepen
 • Informatie over de erkenning van competenties voor de betrokken beroepen
 • Toekomstgerichte analyses van de sectoren 
 • Nieuws en specifieke of algemene informatie over de arbeidsmarkt 
 • Video's of foto's ter illustratie van de beroepen en de sectoren