Overslaan naar hoofdinhoud

Partners

NextGenerationEU is het herstelplan dat de hervormingen en investeringen van de EU-landen moet ondersteunen. Het doel is om de economische en sociale gevolgen van de covidpandemie te verzachten, de economie en de samenleving in Europa duurzamer en veerkrachtiger te maken, en ze beter voor te bereiden op de uitdagingen en de kansen die de ecologische en digitale transitie met zich meebrengt.

De website Beroepen Panorama is een van de prioriteiten die de Brusselse regering nastreeft in het kader van het nationaal plan voor herstel en veerkracht, meer bepaald binnen het project "Herstelstrategie voor de arbeidsmarkt" (fiche I-5.05) van as 5 "Economie van de toekomst en productiviteit", component "Opleiding en arbeidsmarkt". Concreet is het de bedoeling om de activering van werkzoekenden en werkenden in Brussel te ondersteunen door een informatie- en oriënteringstool beschikbaar te maken die bijdraagt aan de omscholing of heroriëntering van werkzoekenden naar beroepen waarvoor er een tekort is. De ontwikkeling van deze site is financieel ondersteund door Europa.

https://nextgenbelgium.be/

De VDAB is de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. De website Beroepen Panorama maakt gebruik van een nieuw referentiemodel dat door de VDAB werd ontwikkeld en bevat verwijzingen naar de opleidingen van de VDAB en zijn partners.

https://www.vdab.be/vdab-brussel

Bruxelles Formation werd opgericht in 1994 en hangt af van de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) als instelling van openbaar nut van type B. De website Beroepen Panorama bevat een link naar de catalogus Dorifor, waar de specifieke en transversale opleidingen van Bruxelles Formation en zijn partners staan opgelijst.

https://www.bruxellesformation.brussels/