Overslaan naar hoofdinhoud

Kinderbegeleider baby's en peuters

Alternatieve namen

Begeleider kinderopvang · Kinderoppas aan huis · Gouvernante voor kinderen aan huis · Medewerker kinderopvang · Erkende opvangouder · Onthaalmoeder Medewerker in een crèche Onthaalouder thuis Au pair Onthaalouder Nanny Oppas bij zieke kinderen Babysitter Verzorgende kinderdagverblijf Kinderverzorger in een kinderdagverblijf Begeleider thuisopvang zieke kinderen

Gelijkaardige beroepen

Persoonlijk assistent Verzorgende Verantwoordelijke kinderopvang Sociale en familiale interveniënt

Aanverwante sectoren

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Onderwijs en opleiding Openbare diensten

In het kort

Je begeleidt baby's en peuters in hun ontwikkeling en verzorgt ze. Je hebt aandacht voor hun welzijn, interesses en noden. Dit doe je in overleg met de ouders.

Competenties

Essentiële competenties

Kinderen verwelkomen
Gedragsindicatoren
 • Last een wenperiode in voor het kind
 • Respecteert de ouders in hun ouderrol
 • Vraagt hoe het (thuis) ging met het kind
 • Vertelt hoe het kind zich voelt in de opvang en waarmee het bezig is geweest
 • Verwelkomt ieder kind
Kennis
 • Luister- en omgangstechnieken
 • Kinderpsychologie
Samenwerken met ouders
Gedragsindicatoren
 • Stelt vragen over de aanpak en de gewoonten van het kind (eten, drinken, slapen, spelen)
 • Luistert naar bezorgdheden, klachten of problemen van het gezin
 • Verwijst door of zoekt hulp bij de verantwoordelijke
 • Erkent en waardeert ouders als partner in de opvoeding
 • Staat open voor verschillende opvoedingsvisies
 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met ouders
 • Ontwikkelt samen met ouders een aanpak voor het kind in de opvang (ouders kennen hun kind het best)
 • Vraagt feedback aan ouders over de opvang en gaat hier constructief mee om
 • Stimuleert onderlinge contacten tussen ouders
 • Stimuleert ouderparticipatie
Kennis
 • Communicatietechnieken
 • Verschillende opvoedingsstijlen
De ontwikkeling van kinderen stimuleren
Gedragsindicatoren
 • Moedigt kinderen aan tot initiatief volgens hun eigen ritme en invulling
 • Kijkt naar de talenten van de kinderen en geeft hen op een leuke en uitdagende manier kansen om te spelen en zich te ontplooien
 • Geeft elk kind ruimte om op de eigen manier en volgens eigen interesses te spelen of dingen te ondernemen
 • Speelt mee en speelt in op datgene waarmee het kind bezig is, improviseert, is creatief en expressief
 • Bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en helpt enkel wanneer nodig
 • Biedt activiteiten aan op maat van de kinderen en met een bepaalde uitdaging of moeilijkheidsgraad
Kennis
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Taalstimulering
 • Pedagogie
Eet- en drinkmomenten begeleiden
Gedragsindicatoren
 • Begeleidt eetsituaties volgens de leeftijd, ontwikkeling en mogelijkheden van het kind
 • Past het eten en drinken aan de behoeften van individuele kinderen aan
 • Respecteert de zelfsturing en autonomie van kinderen (zelfstandig leren eten, inspraak over tijdstip en keuze, ...)
 • Stemt de duur van het eetmoment af op de kinderen
 • Heeft tijdens het eetmoment aandacht voor de beleving van de kinderen
Kennis
 • Ontwikkelingsfasen van het kind
Het gedrag en de ontwikkeling van kinderen observeren
Gedragsindicatoren
 • Vangt signalen op en interpreteert ze
 • Herkent probleemgedrag bij een kind (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, taal, ...)
 • Past waar nodig de begeleiding of het eigen handelen aan
Kennis
 • Kinderpsychologie
 • Observatietechnieken

Specifieke competenties

Lokalen onderhouden
Gedragsindicatoren
 • Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
 • Ruimt op
 • Controleert de orde en netheid
Kennis
 • Schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
 • Schoonmaakmaterieel
 • Richtlijnen voor hygiëne en netheid
 • Onderhoudsproducten
Oefeningen begeleiden volgens een therapeutisch model
Gedragsindicatoren
 • Voert het zorgplan van het kind uit op vraag van de ouders
 • Werkt samen met externen (kinderarts, kinesist, ...)
 • Moedigt het kind aan volgens zijn of haar eigen ritme en kunnen
Kennis
 • Kinderziektes
 • Kinderpsychologie
Maaltijden bereiden
Gedragsindicatoren
 • Gebruikt keukengerei en –apparatuur
 • Past bereidingstechnieken toe voor maaltijden (flesvoeding, baby- of kindermaaltijden)
 • Hanteert aangepaste voedings- en dieetvoorschriften
Kennis
 • Veiligheidsregels
 • Dieetleer
 • Hulp bij het huishouden
Spelactiviteiten organiseren
Gedragsindicatoren
 • Biedt kinderen een gevarieerd actviteitenaanbod aan (muziek, beweging, spel, knutselen, ...)
 • Improviseert
 • Laat ruimte voor vrij spel en biedt keuzemogelijkheden
Kennis
 • Didactische technieken
 • Ontwikkelingsfasen van het kind
De leefruimte inrichten
Gedragsindicatoren
 • Stemt de inrichting af op de leefwereld van de kinderen
 • Brengt structuur en gezelligheid aan
 • Richt de ruimte in met speelhoeken volgens de interesses, noden en ontwikkelingsdomeinen van de kinderen
 • Versiert de leefruimte volgens thema's of evenementen
 • Geeft de nood aan materieel en uitrusting aan
Kennis
 • Veiligheidsregels
 • Pedagogie

Soft skills

Zorgvuldigheid
Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
Samenwerken
Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Inleving
Aandacht hebben voor gevoelens en behoeften van anderen en er gepast op reageren.

Vacatures

Opleidingen

Ontdek de specifieke en de transversale opleidingen voor dit beroep.

Beschik jij al over de vaardigheden voor deze baan?

Heb je reeds vaardigheden door ervaring, maar geen officieel certificaat (diploma, opleiding)? Laat ze erkennen om je kansen op een job te vergroten.

Kerncijfers

Van januari 2022 t.e.m. december 2023, ontving Actiris 3.235 vacatures voor het beroep "Kinderbegeleider baby's en peuters" (exclusief partneraanbiedingen).

Taalvereisten

7 %
vereist kennis van
minstens Frans en Nederlands

Type contract

21 %
biedt een
contract van onbepaalde duur

Werktijden

58 %
is
deeltijds
Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

Organisaties

Als je meer wilt weten over het beroep en zijn specifieke kenmerken, kunnen de onderstaande links nuttig zijn.