Overslaan naar hoofdinhoud

Opvoeder in een onderwijsinstelling

Alternatieve namen

Internaatmeester · Studiemeester · Toezichthouder externaat · Administratief medewerker in het onderwijs · Opvoedingsadviseur ยท Opvoeder-huismeester Toezichthouder bij examens Opvoeder-toezichthouder in een onderwijsinstelling Internaatverantwoordelijke Studiemeester-opvoeder Toezichthouder internaat Medewerker ondersteuning onderwijsleerkrachten Begeleider in het onderwijs Busbegeleider in het BuSO Busbegeleider buitengewoon onderwijs Studieleerkracht Leerlingenbegeleider

Gelijkaardige beroepen

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Aanverwante sectoren

Onderwijs en opleiding Openbare diensten

In het kort

Je houdt toezicht over leerlingen: komen ze op tijd, zijn ze aanwezig, leven ze het schoolreglement na? Je verzorgt de administratie. Je werkt mee aan een positief schoolklimaat.

Competenties

Essentiële competenties

Afwezigheden van leerlingen opvolgen
Gedragsindicatoren
 • Verwittigt bij niet-gewettigde afwezigheden de ouders volgens de interne richtlijnen
 • Registreert medische attesten in het afwezigheidsregister
 • Herinnert leerlingen en ouders aan de regels (intern schoolreglement en wettelijke verplichtingen)
 • Controleert afwezigheidsbriefjes
Toezicht houden tijdens huiswerk
Gedragsindicatoren
 • Houdt toezicht over de kinderen
 • Voorziet het kind of een groep kinderen van een rustige plek
 • Stimuleert de autonomie van het kind
Sociale vaardigheden van kinderen ondersteunen
Gedragsindicatoren
 • Maakt samen met de kinderen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
 • Stimuleert positieve en respectvolle contacten tussen kinderen onderling
 • Leert kinderen omgaan met grenzen en verantwoordelijkheden
 • Geeft kinderen ruimte om te leren samen spelen
 • Geeft kinderen de keuze of inspraak in wat ze wensen te doen of niet te doen
Kennis
 • Ontwikkelingspsychologie
Toezicht houden op kinderen
Gedragsindicatoren
 • Creëert samen met het team een veilige, stimulerende leer- en leefomgeving
 • Regelt de opvang van leerlingen bij afwezigheid van de leerkracht
 • Houdt toezicht en grijpt in bij situaties die uit de hand dreigen te lopen
 • Sanctioneert volgens het interne schoolbeleid
 • Zoekt oplossingen die de kinderen motiveren
 • Volgt de interesses van kinderen buiten de school op
 • Spreekt kinderen aan op ongewenst gedrag en taalgebruik
 • Maakt samen met de kinderen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
 • Houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond en diversiteit binnen de groep
Kennis
 • Communicatietechnieken
 • Technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing
 • Schoolreglementering
Kinderen verwelkomen
Gedragsindicatoren
 • Last een wenperiode in voor nieuwe kinderen
 • Verwelkomt ieder kind
Kennis
 • Luister- en omgangstechnieken
 • Kinderpsychologie

Specifieke competenties

Leerlingen begeleiden bij het leren
Gedragsindicatoren
 • Begeleidt leerlingen bij het maken van een planning, tijdsindeling, …
 • Steunt leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of bij gedragsmoeilijkheden
 • Stimuleert de attitudevorming
 • Motiveert
Kennis
 • Communicatietechnieken
 • Psychologie
Sportactiviteiten begeleiden
Gedragsindicatoren
 • Differentieert de aanpak waar nodig
 • Presenteert, begeleidt en/of neemt deel aan de activiteiten
 • Dient EHBO toe en roept indien nodig hulp in
 • Motiveert
Kennis
 • Het beoefenen van een sportdiscipline
 • Sporttrainingstechnieken
 • Lichamelijke opvoeding
Examentoezicht uitvoeren

Er is momenteel geen extra informatie beschikbaar voor deze competentie.

Helpen bij de organisatie van het nieuwe schooljaar
Gedragsindicatoren
 • Stelt uur- en klasroosters op
 • Volgt voorraden op
 • Bestelt materiaal (boeken, schrijfgerei, ...)
Risico- of noodsituaties vaststellen
Gedragsindicatoren
 • Herkent tekenen van verslaving, geweld, mishandeling, stalking, …
 • Observeert en herkent symptomen en reacties op fysisch, psychisch en sociaal vlak
 • Neemt actie bij vermoeden van ernstige feiten (kindermishandeling, misbruik, …)
Kennis
 • Herkennen van tekenen van verslaving
 • Noodopvangcircuits

Soft skills

Coachen
Anderen stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Communiceren
Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.
Samenwerken
Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Vacatures

Opleidingen

Ontdek de specifieke en de transversale opleidingen voor dit beroep.

Kerncijfers

Van januari 2022 t.e.m. december 2023, ontving Actiris 313 vacatures voor het beroep "Opvoeder in een onderwijsinstelling" (exclusief partneraanbiedingen).

Taalvereisten

2 %
vereist kennis van
minstens Frans en Nederlands

Type contract

64 %
biedt een
contract van bepaalde duur

Werktijden

66 %
is
voltijds
Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

Organisaties

Als je meer wilt weten over het beroep en zijn specifieke kenmerken, kunnen de onderstaande links nuttig zijn.