Overslaan naar hoofdinhoud

Interieurbouwer

Alternatieve namen

Standenbouwer · Plaatser van keukens · Installateur van stands · Keukeninstallateur · Schrijnwerker-inrichter van keukens of badkamers ยท Monteur van koelruimtes Installateur van keukens Monteur van cleanrooms Inrichter van keukens Teamleider inrichtingswerken Inrichter van stands Plaatser van badkamermeubilair Decor- en standenbouwer Monteur van interieurinrichtingen Decorbouwer Werkplaatsinterieurbouwer

Gelijkaardige beroepen

Plaatser buitenschrijnwerk Plaatser binnenschrijnwerk

Aanverwante sectoren

Bouwnijverheid Diverse industrieën

In het kort

Je vervaardigt meubilair en onderdelen voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, decors, ... . Je installeert de interieurelementen ter plaatse, werkt ze af en integreert sanitaire en elektrische toestellen. Je bouwt standen en decors op en af.

Competenties

Essentiële competenties

Eerstelijnsonderhoud aan machines of installaties uitvoeren
Gedragsindicatoren
 • Stelt de machine of installatie veilig en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
 • Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
 • Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
 • Draait proef met de machine of de installatie
 • Stelt de machine of installatie opnieuw in volgens opgegeven of gewenste parameters
Kennis
 • Veiligheidsregels
 • Draagbaar elektrisch gereedschap
 • Lezen van plannen en schema's
 • Onderhoudsprocedures
 • Handgereedschap
De werkpost onderhouden
Gedragsindicatoren
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
 • Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
 • Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
 • Legt materieel en gereedschap op de juiste plaats terug
 • Houdt de eigen werkplek schoon
Kennis
 • Schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
 • Veiligheidsregels
 • Schoonmaakmaterieel
 • Onderhoudsproducten
Opvolgdocumenten invullen en informatie delen
Gedragsindicatoren
 • Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
 • Registreert gegevens
Kennis
 • Communicatietechnieken
 • Kwaliteitsnormen
 • Kantoorsoftware
 • Interne rapporteringsprocedures
 • Vakjargon
De voorraad controleren
Gedragsindicatoren
 • Gaat na wat de oorzaak is bij afwijkingen
 • Registreert afwijkingen of onregelmatigheden
 • Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging
 • Meldt tekorten en schade
 • Houdt beschadigde artikels apart
Kennis
 • Berekening van hoeveelheden
 • Controle- en meetapparatuur
 • Eigenschappen van materialen
 • Kwaliteitscontrole
 • Stock- en bevoorradingsbeheer
 • Software voor voorraadbeheer
 • Eigenschappen van grondstoffen
Goederen intern transporteren
Gedragsindicatoren
 • Lokaliseert de afzetplaats van de goederen
 • Maakt de ontvangen goederen opslagklaar
 • Beveiligt de goederen voor het intern transport
Kennis
 • Ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Veiligheidsregels
 • Niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
 • Palletisering
 • Laad- en zekeringstechnieken

Specifieke competenties

De activiteiten van een team coördineren
Gedragsindicatoren
 • Organiseert en leidt teamvergaderingen
 • Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
 • Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
 • Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
 • Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
 • Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
Kennis
 • Leiderschap
 • Management
 • Organisatie en planning van activiteiten
Eenvoudige elektrische toestellen plaatsen
Gedragsindicatoren
 • Controleert de werking van de aangesloten toestellen
 • Plaatst elektrische apparatuur (kookplaat, verlichting, koelkast, …)
 • Verbindt elektrische apparatuur met het elektrisch contactpunt
Kennis
 • Draagbaar elektrisch gereedschap
 • Elektriciteit
 • Elektrische meetinstrumenten
 • Handgereedschap
 • AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
Houten werkstukken vervormen of buigen
Gedragsindicatoren
 • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • Houdt zich aan de gestelde buigmethode (verlijmen van dunne stroken, …)
 • Maakt of selecteert (contra)mallen
 • Past de geschikte buigmethode toe
Kennis
 • Buigtechnieken
 • Lijmtechnieken
 • Montagetechnieken
 • Kwaliteitsnormen
 • Eigenschappen van hout en houtderivaten
 • Klem- en opspangereedschap
 • Opspantechnieken
Decors en standen op- en afbouwen
Gedragsindicatoren
 • Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden
 • Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen
 • Demonteert onderdelen in de juiste volgorde
 • Ruimt de werkplek op, sorteert afval volgens de richtlijnen en bergt materialen en middelen op
 • Maakt onderdelen klaar voor transport en beschermt ze tegen beschadiging
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
 • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
 • Plaatst (systeem)vloeren
 • Plaatst soepele en houten vloerbekleding
 • Monteert wanden en plafonds
 • Monteert systeemstanden
 • Bevestigt doeken in een frame
Kennis
 • Ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Veiligheidsregels
 • Draagbaar elektrisch gereedschap
 • Bevestigingstechnieken
 • Technieken om soepele bekleding te plaatsen
 • Controle- en meetapparatuur
 • Montagetechnieken
 • Kwaliteitsnormen
 • Handgereedschap
 • Demontagetechnieken
 • Pneumatisch gereedschap
(Audiovisuele) randapparatuur integreren
Gedragsindicatoren
 • Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan onderhoud op
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Raadpleegt technische bronnen (plannen, schema's, ...)
 • Trekt of legt kabels en kabelpakketten
 • Verhelpt eventuele storingen of regelt de installaties bij
 • Sluit randapparatuur aan met kabels en connectoren
 • Sluit elektrische toestellen en verlichting aan
Kennis
 • Lezen van plannen en schema's
 • Veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning
 • Elektrische meetinstrumenten
 • Bekabelingstechnieken
 • Elektrische fouten en foutzoekmethodes

Soft skills

Zorgvuldigheid
Aandacht hebben voor kwaliteit en fouten voorkomen.
Samenwerken
Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Klantgerichtheid
Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.

Vacatures

Opleidingen

Ontdek de specifieke en de transversale opleidingen voor dit beroep.

Kerncijfers

Van januari 2022 t.e.m. december 2023, ontving Actiris 33 vacatures voor het beroep "Interieurbouwer" (exclusief partneraanbiedingen).

Taalvereisten

9 %
vereist kennis van
minstens Frans en Nederlands

Type contract

45 %
biedt een
contract van onbepaalde duur

Werktijden

97 %
is
voltijds
Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

Organisaties

Als je meer wilt weten over het beroep en zijn specifieke kenmerken, kunnen de onderstaande links nuttig zijn.